Добре дошла, Хърватия!

croatiaВедомството за европейски марки и дизайни OHIM сърдечно поздравява Хърватия с присъединяването и като 28-та страна членка на Европейския съюз.

OHIM работи в тясно сътрудничество с Ведомството за интелектуална собственост на Хърватия, SIPO, а планирането на гладкото и безпроблемно включване на Хърватия в системите за европейска търговска марка и европейски промишлен дизайн е в ход от дълго време.

В средата на 2010г., е изготвен план за действие и е назначен екип от различни отдели на Ведомството за европейски марки и дизайни, който да гарантира, че процесът ще бъде възможно най-плавен.

OHIM отбелязва успешното приключване на тези подготвителни стъпки и очаква пълното интегриране на Хърватия в системите на марката и дизайна на Общността. Друга важна стъпка е включването на информацията за хърватските търговски марки в TMview, база данни с около 11 милиона търговски марки, достъпни за безплатно търсене чрез интернет.

Базата данни TMview съдържа информация от повечето национални служби в областта на индустриалната собственост в ЕС, Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM и редица международни партньорски служби в областта на заявките за марки и регистрираните марки извън ЕС. Информацията може да бъде намерена на всички езици, използвани в участващите ведомства. Въпреки, че данните са достъпни чрез централизирана система, всяко ведомство остава техен собственик и продължава да носи отговорност за поддържането им.

Като признание за това важно събитие, Президентът на OHIM, Антонио Кампинос, е в Загреб в рамките на тържествена конференция, посветена на новия статут на Хърватия като пълноправен член на Европейския съюз.

Източник: OHIM

Може да харесате още...