ЕП одобри Директива за тютюневите изделия

Законодателен проект целящ да направи тютюневите продукти по-малко привлекателни за младите хора, беше одобрен от членовете на Парламента в сряда. Неофициално съгласуваният с министрите на здравеопазването на държавите членки текст, изисква върху всички опаковки да има изображения предупреждаващи за здравните последици, които да покриват 65% от повърхността им. Електронните цигари ще бъдат регулирани или като лекарствени продукти, когато е декларирано, че служат за отказване от пушене, или като тютюневи изделия.

„Това е кулминацията на години работа на фона на интензивно лобиране от страна на тютюневата промишленост. Новите мерки са голяма стъпка напред по отношение на контрола на тютюна и ще помогнат срещу прихващането на навика за пушене от следващото поколение. Ние знаем, че децата, а не възрастните, започват да пушат: по-голямата част от пушачите са започнали преди 18-тия си рожден ден“, заяви докладчикът Линда Мак Аван (S&D, Великобритания).

Предупреждения за здравето   — две трети от площта на опаковката, отпред и отзад.

Действащото законодателство изисква здравните предупреждения да обхващат най‑малко 30% от площта на предната част на опаковката и 40% на гърба. Предложеният текст ще увеличи процента на 65%, отпред и отзад и ще изисква тези предупреждения да бъдат под формата на изображения – практика, която не е познатаа в по-голямата част от държавите членки в момента. Опаковките от по‑малко от 20 цигари, които са по‑евтини и съответно по‑достъпни за деца, ще бъдат забранени в няколкото страни, където все още се продават.

Два варианта за електронните цигари

По предложение на членове на Европейския парламент, електронни цигари ще се регулират или като лекарствени продукти, когато е декларирано, че служат за отказване от пушене, или алтернативно, като тютюневи изделия.
В последния случай, концентрацията на никотин не трябва да надвишава 20 мг/мл.

Ще бъде позволена продажбата на електронни цигари позволяващи многократно зареждане. Електронните цигари следва да бъдат обезопасени спрямо деца и да носят предупреждения за здравето. Те ще бъдат обект на същите ограничения за реклама като тютюневи изделия.

Добавките ще бъдат изброени, ароматите — забранени

Текстът ще забрани ароматите в цигарите и тютюна за навиване, които биха направили продукта по‑атрактивен чрез придаването на „характерен вкус“. Ароматът на мента ще бъде забранен от 2020 година. Ароматите ще бъдат разрешени за лулите.

Някои добавки, които са особено вредни за здравето, ще бъдат забранени и регулаторите ще получат нови правомощия да изискват от тютюневата промишленост да извърши допълнителни изследвания на добавките от „приоритетният списък“, който трябва да бъде изготвен с делегиран акт.

700 000 смъртни случая годишно в ЕС

Дванадесет години след влизането в сила на настоящата директива, тютюнопушенето остава основната предотвратима причина за смъртността в ЕС и около 700 000 души годишно умират от нея. С течение на годините, предприетите мерки за насърчаване на въздържането от тютюнопушене са помогнали да се намали делът на европейските граждани, които пушат от 40% в ЕС—15 през 2002 г. на 28% в ЕС—27 през 2012 година.

Следващи стъпки

Текстът трябва да бъде одобрен от Съвета на министрите на 14-ти март. Държавите членки ще трябва да транспонират правилата относно тютюневите изделия в рамките на две години от датата на влизане в сила на актуализираната директивата.

Може да харесате още...