Дилърите на Хюндай глобени

Дилърите на Хюндай глобени за забранени вертикални споразуменияДилърите на Хюндай глобени за забранени вертикални споразумения

Комисията за защита на конкуренцията установи, че дистрибутора и дилърите на Хюндай са извършили нарушения по чл.15 от ЗЗК и чл.101 от ДФЕС на пазара на дистрибуция на нови МПС от марката Хюндай, оригинални резервни части и извънгаранционно сервизно обслужване на МПС от марката Хюндай.
КЗК наложи имуществени санкции на „Индустриал комерс” ЕООД – в размер на 15 988 300 лв., на „Алексиев“ ЕООД – в размер 83 400 лв., на „Технокар“ ЕООД – 291 100 лв., на „Кармобил“ ЕООД – 13 000 лв., на „Каби Кар“ ЕООД – 5 000 лв. и на ЕТ „Мототехника Христов” – в размер 32 400 лв.
Нарушенията се изразяват в сключени вертикални споразумения между „Индустриал комерс” ЕООД и упълномощените от него дилъри и сервизи на МПС от марката Хюндай, предвиждащи сериозни ограничения на конкуренцията както между самите дилъри и сервизи, така и ограничаващи възможността за достъп на други стопански субекти на засегнатите от нарушенията пазари.
Проучването на КЗК показва, че „Индустриал комерс” ЕООД и дилърите са сключвали споразумения за определяне на фиксирани или минимални цени на нови МПС, оригинални резервни части и извънгаранционни сервизни услуги. Установени са също и споразумения, забраняващи на дилърите да извършват продажби на конкурентни марки нови МПС, както и да продават на резервни части с еквивалентно качество при извънгаранционно обслужване на МПС от марката Хюндай.
Събраните доказателства по преписката, включително и иззети документи от проверка на място, сочат и наличие на споразумения, забраняващи на дилърите да извършват кръстосани доставки на нови МПС и оригинални резервни части в рамките на селективната система за дистрибуция, както и такива, които забраняват на дилърите да извършват активни продажби на нови МПС от марката Хюндай извън определения им район на дейност.

Размерът на наложените санкции съответства на определени проценти от приходите от продажби през 2011 г. на засегнатите от нарушенията продукти и услуги, а именно – нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги. Поради голямата продължителност на нарушенията, както и други утежняващи обстоятелства, сборният размер на санкциите надхвърли многократно максималния разрешен от закона размер от 10% от оборота на съответните дружества за 2011 г., поради което окончателният размер за всяко от дружествата беше определен в рамките на 10%.

Може да харесате още...