Промяна на практиката на OHIM при претенции за приоритет за дизайн на Общността

дизайн на ОбщносттаПроменя се практиката при разгелждане на искане за признаване на приоритет при регистриран дизайн на Общността. Отделът по дизайн на OHIM спира да прави експертиза относно дали обекта от приоритетното свидетелство и новата заявка са идентични.

Ще се проверява само следното:

– номер на заявката за дизайн на Общността, дата на по-ранната заявка, дали новата заявка за дизайн съвпада в предвидения срок за признаване на приоритет;

– спазен ли е срокът , в който може да се прави претенция за приоритет;


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...