Десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите

В рубриката „Марки – Класификации” на сата на БЪЛГАРСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО публикуван преводът на български език на Десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките (Ницска класификация). Десетата редакция е в сила от 01.01.2012 г. и включва редица промени в списъците на стоките и услугите.
Влизането в сила на новата редакция на класификацията няма да доведе до прекласиране на стоките и услугите на заявените и регистрираните преди 01.01.2012 г. марки.
Източник:http://www1.bpo.bg

Може да харесате още...