hfhfhfhfhfh

26-ти април 2009г. – Световният ден на интелектуалната собственост – Обръщение на Франсис Гъри, Генерален Директор на СОИС

Човешката дейност, включително десетилетията на технологично развитие, разрушиха нашата планета. Все по-широко разпространеното замърсяване и непрекъснатото потребление на световните минерални и биологични резерви, нанасят огромен стрес на околната среда. Изменението на климата е една от най-големите заплахи пред обществото, която някога е съществувала: ледниците изчезват, задълбочава се опустиняването, а в Африка между 75 и 250 милиона души ще се изправят пред проблем, свързан с недостига на вода след 2020г.

Както човешката дейност е основна причина за глобалният проблем, така тя може да намери и неговото решение. Зелена иновация – разработване и разпространение на технологични средства за борба с климатичните промени – е ключов фактор за спиране на изчерпването на природните ресурси на Земята. Мерките, които трябва да се предприемат са свързани с разработване на алтернативни източници на енергия, като работим в насока за овладяването на вятъра и приливите, използване на слънчевата енергия и използването на геотермална енергия под земята. Нови сортове растения са разработени да издържат на суша и наводнения. Нови екологично чисти материали ще ни помогнат за изграждането на по – устойчив свят.

На Световният Ден за Интелектуална Собственост 2009, Световната Организация за Интелектуална Собственост подчертава приносът на балансираната система за интелектуална собственост към стимулиране на създаването, разпространението и прилагането на чисти технологии,  насърчаване на зелен дизайн, насочени към създаването на продукти, които са екологично чисти в полза на концепцията; да опазим търговските марки, като по този начин се помага на потребителите да направят компетентен избор, а на самите компании се дава конкурентно предимство.

Силата на човешката изобретателност е най-голямата ни надежда за възстановяването на баланса между самите нас и околната среда. Това е най – голямото ни оръжие в намирането на решение в това глобално предизвикателство, даващо ни възможност да вървим прогресивно от въглеродната основа и сивите технологии в миналото към неутрален въглерод и зелена иновация в бъдеще.

Може да харесате още...