26-ти април 2009г. – Световният ден на интелектуалната собственост

интелектуална собственост

Обръщение по повод Световния ден на интелектуалната собственост на Франсис Гъри, Генерален Директор на СОИС

Човешката дейност, включително десетилетията на технологично развитие, разрушиха нашата планета. Все по-широко разпространеното замърсяване и непрекъснатото потребление на световните минерални и биологични резерви, нанасят огромен стрес на околната среда. Изменението на климата е една от най-големите заплахи пред обществото, която някога е съществувала: ледниците изчезват, задълбочава се опустиняването, а в Африка между 75 и 250 милиона души ще се изправят пред проблем, свързан с недостига на вода след 2020г.

Както човешката дейност е основна причина за глобалният проблем, така тя може да намери и неговото решение. Зелена иновация – разработване и разпространение на технологични средства за борба с климатичните промени – е ключов фактор за спиране на изчерпването на природните ресурси на Земята. Мерките, които трябва да се предприемат са свързани с разработване на алтернативни източници на енергия, като работим в насока за овладяването на вятъра и приливите, използване на слънчевата енергия и използването на геотермална енергия под земята. Нови сортове растения са разработени да издържат на суша и наводнения. Нови екологично чисти материали ще ни помогнат за изграждането на по – устойчив свят.

На Световният Ден на интелектуалната собственост 2009, Световната Организация за Интелектуална Собственост подчертава приносът на балансираната система за интелектуална собственост към стимулиране на създаването, разпространението и прилагането на чисти технологии,  насърчаване на зелен дизайн, насочени към създаването на продукти, които са екологично чисти в полза на концепцията; да опазим търговските марки, като по този начин се помага на потребителите да направят компетентен избор, а на самите компании се дава конкурентно предимство.

Силата на човешката изобретателност е най-голямата ни надежда за възстановяването на баланса между самите нас и околната среда. Това е най – голямото ни оръжие в намирането на решение в това глобално предизвикателство, даващо ни възможност да вървим прогресивно от въглеродната основа и сивите технологии в миналото към неутрален въглерод и зелена иновация в бъдеще.

Може да харесате още...