22 различни начина да напишем „сътрудничество“

Последното издание на бюлетина IPC&C (да си сатрудничим и сближим, бел.ред), които съобщава за напредък в многообразните дейности по сътрудничество на OHIM, национални ведомства по интелектуална собственост и потребителски организации, е наличен за безплатно дигитално сваляне на 22 езика. Декемврийското издание започва с есклузивно интервю с Лорд Мог, Председател на Управителния съвет на Фонда за Сътрудничество.

В бюлетина може да се намери и актуализирана информация за Конвергентната програма, където партньорските ведомства съвместно разглеждат проблеми от практиката на различни организации. Съобщава се и за други дейности на Европейската мрежа за търговски марки и дизайни, вариращи от засилените комуникации посредством видео-конферентни връзки до планове за справяне с извършители на международни измами.

Понастоящем, около 200 човека от различните участващи организации се трудят усилено в различните дейности на сътрудничество, които са предназначени да направят функционирането на европейската система за търговски марки и дизайни по-последователна и ефективна. Президентът на OHIM Антонио Кампинос, я описва като „обема работа на едно средно по мащаб ведомство по интелектуална собственост“.

Изберете вашата езикова версия на IPC&C бюлетин.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...