Две нови ведомства за интелектуална собственост се присъединиха към TMview

ведомства за интелектуална собственостИнструментът за търсене TMview вече включва данни за търговски марки, предоставени от две нови ведомства за интелектуална собственост – Бюрото за интелектуална собственост в Службата за икономически въпроси на Княжество Лихтенщайн (AVW) и Африканската организация за интелектуална собственост (OAPI).

С присъединяването на AVW и OAPI към TMview, инструментът за търсене на търговски марки съдържа данни от общо 71 ведомства за интелектуална собственост.

След добавянето на повече от 33,500 търговски марки, TMview предоставя информация и достъп до почти 55,1 милиона търговски марки.

От въвеждането на TMview на 13 април 2010 г. инструментът е обслужил над 62,5 милиона търсения от 169 различни страни, като Испания, Китай и Германия са сред най-честите потребители.

Потребителите на TMview имат възможността да:

– проверяват дали идеята им за име на търговска марка вече е регистрирана;
– установят за какви стоки и услуги са регистрирани търговските марки на техните конкуренти;
– получават актуална информация за определени търговски марки, свързана с: промяна на статуса, промяна на името и край на срока за подаване на възражения

Интегрирането на Бюрото за интелектуална собственост в Службата за икономически въпроси на Княжество Лихтенщайн (AVW) и Африканската организация за интелектуална собственост (OAPI) е конкретен резултат от Програмата за международно сътрудничество, администрирана от EUIPO в сътрудничество с международни партньори.

Източник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Може да харесате още...