hfhfhfhfhfh

Два милиона регистрирани европейски търговски марки

европейски търговски маркиНа 24 август 2021 г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO постигна важен етап в своята дейност. Достигнати са 2 милиона регистрации на европейски търговски марки на ЕС (марки на ЕС). Това става 7 години след постигането на 1 милион регистрирани търговски марки.

През годините марките на ЕС и регистрираните промишлени дизайни на Общността се превърнаха в инструменти със значителна стойност за компании от цял свят, които желаят да продават своите стоки и услуги в Европейския съюз. Следователно не е изненадващо, че заявките за регистрация на европейски марки се увеличават.

Предисторията

EUIPO е създаденo през 1994 г., за да предложи инструменти, които биха допринесли за ефективното функциониране на вътрешния пазар. Това е постигнато чрез предоставяне на възможност за регистрация на европейски търговски марки, а от 2003 г. и на дизайни на Общността.

Заявките за регистрация на европейски търговски марки нарастват от няколко години с исторически годишен ръст между 3.5% и 5%. Налице е бързо нарастване на търсенето на европейски марки от почти всички страни и региони в света. Днес Службата на ЕС за интелектуална собственост е изправена пред много по-висок растеж: 10% през 2020 г. и близо 25% през 2021 г.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO


Европейски търговски марки

Търговската марка на ЕС има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Марката на Европейския съюз дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Заявките за регистрация на европейска марка се подават само на един език.

Валидността е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Може да харесате още...