Двадесет години Марка на Общността

Марка на ОбщносттаСистемата на европейските марки се въвежда преди двадесет години. Регламентът за марка на Общността влиза в сила на15 март 1994г. и поставя началото на система, която от самото си начало е пример за успешна практика в ЕС и вътрешния пазар.

След години на разработване и консултации, хармонизирането на законодателството в сферата на интелектуалната собственост по отношение на търговските марки придобива форма на 20 декември 1993г. с приемането на Регламент (CE) No 40/94. Така, Европа се сдобива с единна търговска марка, същестуваща съвместно с правата върху търговски марки на национално ниво.

В началото на 1994г., по време на редица официални срещи се полагат основите на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в Аликанте, с номинирането на Президент на Административния борд и одобряване на бюджет за годината.

Едновременно с това, на 16 юни 1994г., COREPER одобрява номинациите за Президент и Вицепрезидент, опосредствайки OHIM да отвори врати за потребителите на 1 април 1996г. Самото Ведомство за европейски марки и дизайни е основано през есента на 1994г., а експертите от ведомството подготвят активирането на системата за марки на Общността.

И, както се казва, останалото е история…

Още от деня на въвеждането си, системата за марки на Общността е приета с ентусиазъм от потребителите. Първото седалище на OHIM – временно наета под наем централа в центъра на Аликанте – буквално е залята от заявления за регистрация на европейски марки.

Най-оптимистичните прогнози за първата година на Ведомството говорят за около 15 000 заявления, но към края на 1996г., в новото седалище на OHIM са подадени над 43 000 заявления.

Разбира се, европейската марка е последвана и от Регистрирания дизайн на Общността, втори единен обект от системата за интелектуална собственост в ЕС, който също се доказва като успешен сред потребителите.

Кулминацията в честването на 20-тата юбилейна година на Ведомството за европейски марки и дизайни ще бъде откриването на ново крило от сградата на ведомството в Аликанте. Това ще постави ново начало за OHIM, след две десетилетия успешно съществуване и ще проправи пътя към още по-голям прогрес и бъдещо разрастване.

Източник: OHIM

Може да харесате още...