Трансгранично пазаруване

Да преодолеем страха от трансгранично пазаруване, euroДа преодолеем страха от трансгранично пазаруване

Потребителите до голяма степен имат страх и нежелание да пазаруват от други страни – членки на ЕС или от така нареченото трансгранично пазаруване, тъй като считат, че все още нямат достатъчна защита.” Това заяви главният секретар на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Иван Бъчваров в предаването „На светло” по Радио „Варна” във връзка с ползата от Директивата за правата на потребителите, която ще се прилага във всички държави членки от юни 2014 г. и предстоящите промени в Закона за защита на потребителите.

„Определено има нужда от нея, тъй като това е една материя, която непрекъснато се развива. На първо място, тя обединява две и сега съществуващи директиви – директивата за пазаруване от разстояние и директивата за сключване на сделки извън търговски обект. Нейната цел преди всичко е да уеднакви европейското законодателство и практика във всички страни – членки, за да може да пазарувате спокойно през вашия компютър в Испания, във Франция, в Германия… и да имате същата сигурност и същите права като тези, които имате, когато пазарувате от сайт в България. В момента, според българското законодателство, Вие можете да върнете стоката в рамките на 7 работни дни, но в Англия и в други европейски страни този срок е 14 дни. Директивата урежда възможността това да се отнесе за всички страни – членки на ЕС. Тя дава и по-ясни формулировки, свързани с правата на потребителите – както за правото на информация, така и за предоставянето й на траен носител. В предишните редакции на директивите, които споменах, под понятието „траен носител” се разбираше само хартиен, а според новите разпоредби тази информация ще може да се предоставя на СД, в електронен вид, с флаш памет или по някакъв друг начин. В общи линии това са едни от основните промени в тази посока.” – допълни г-н Бъчваров.

Иван Бъчваров посочи, че в КЗП също постъпват жалби за възникнали спорове между потребители и търговци при трансгранично пазаруване. Той припомни, че в рамките на ЕС съществува мрежа от европейски потребителски центрове, като във всяка една държава – членка са създадени такива звена за решаване на спорове, свързани с трансгранично пазаруване на стоки или услуги. „Ако българин е пазарувал, например в Англия или Испания, и има някакъв проблем със стоката, той може да се обърне към този потребителски център и съответно целта е да се реши спорът. В България Европейският потребителски център е към Комисия за защита на потребителите.” – поясни г-н Бъчваров.

Може да харесате още...