Дамян Лазаров забрани нелоялна практика

Дамян Лазаров забрани нелоялна практика на хранителна верига Комисия за защита на потребителитеДамян Лазаров забрани нелоялна практика на хранителна верига

По информация на Комисията за защита на потребителите (КЗП) е : „санкциониран магазин от верига за хранителни стоки, която поставя две цени на няколко вида продукти и ощетява потребителите като прилага по-високата. Контролно маркиране на касовия апарат в обекта на произволно избрани млечни и месни изделия показа, че поставените от търговеца цени на стелажите са по-високи с от 30 стотинки до 1 лев в сравнение с тези на етикетите на производителя. На практика потребителите заплащат по обявените на стелажите цени, но най-често разбират това едва на касата или след като са платили сметката.
Това нарушение е констатирано за трети път от инспекторите и въпреки налаганите санкции, търговецът продължава да обявява две цени в магазина си за един и същи вид стоки. Повторяемостта му означава, че тези действия са умишлена нелоялна търговска практика. Председателят на КЗП Дамян Лазаров забрани със своя заповед прилагането й в бъдеще.
Няма забрана търговецът да променя цената на производителя, но следва да поставя своята така, че за потребителя да е ясно колко ще заплати при покупката на тази стока от конкретния обект. Нелоялността му в случая се изразява в това, че обявява две цени за една и съща стока и прилага по-високата.“

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...