Гърция и Мароко част от проекта за търговски марки TMview

tmviewСчитано от 11 ноември 2013, гръцкото Министерство за развитие и конкурентоспособност (GGE) и Ведомството за индустриална и търговска собственост на Мароко (OMPIC) са предоставили пълната информация за своите търговски марки за свободен достъп чрез инструмента за търсене TMview.

Интегрирането на OMPIC е конкретен резултат от сътрудничеството между OMPIC и Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, започнало интензивно след подписване на Меморандум за разбирателство през юни тази година в рамките на програмата на OHIM за международно сътрудничество.

Що се отнася до GGE, присъединяването е в резултат на програмата на Фонда за сътрудничество, управляван от OHIM и негови европейски партньори. С включването на GGE, интегрирането на всички ведомства от ЕС в TMview приключва.

Това последно разширение прави общия брой ведомства, участващи в TMview – 32, а с добавянето на близо 230.000 гръцки търговски марки и почти 150.000 марокански търговски марки, TMview вече предоставя информация и достъп до около 13.2 милиона търговски марки.

След въвеждането на TMview на 13 April 2010г., общият брой обслужени търсения е над 4.8 милиона от 203 различни страни, като най-често потребителите са от Испания, Германия и Италия.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

Може да харесате още...