Гърция въведе нов инструмент на Европейската мрежа за търговски марки и промишлени дизайни

интелектуална собственостГръцкото ведомство за индустриална собственост (GR OBI) наскоро въведе инструмента Back Office за промишлен дизайн, разработен в рамките на Фонда за сътрудничество. За това съобщава Европейската мрежа за търговски марки и промишлени дизайни ETMDN на своята уеб страница. Новата система подпомага пълния жизнен цикъл на един промишлен дизайн и улеснява експертизата на подадените заявления за регистрация, различните вписвания, както и подновяване и изтичане действието на дизайна.

Шест ведомства за интелектуална собственост в рамките на ЕС вече използват Back Office, включително Финландското ведомство за патенти и вписвания (PRH) и Полското патентно ведомство, които са пилотните ведомства на Back Office системата и които са определили нейните основни функции.

Крайната цел на Фонда за сътрудничество е да донесе полза на потребителите от Европейския съюз като предоставя съвременни и модерни инструменти и услуги за европейските регионални и национални ведомства за интелектуална собственост. От създаването си през 2010 г., Фондът за сътрудничество към OHIM създава и разработва IT решения за използване в областта на интелектуалната собственост. Някои от инструментите са в помощ на проверителите, други са предназначени за бизнеса, а трети са създадени за правоприлагащите органи. Инструментите на Фонда за сътрудничество предоставят богата информация по въпроси, свързани с търговска марка, промишлен дизайн и класифициране.

Европейската мрежа за търговски марки и промишлени дизайни свързва национални и регионални ведомства за интелектуална собственост, потребителски асоциации и други организации, чиято дейност е свързана с интелектуална собственост, които работят заедно, за да постигнат реално действаща система за търговски марки и промишлени дизайни в Европа. Това означава, че общите практики, услуги и инструменти са фокусирани върху нуждите на професионалистите в сферата интелектуална собственост и притежателите на права.

Източник: Европейска мрежа за търговски марки и промишлени дизайни

Може да харесате още...