КЗК глоби бисквити Белвита заради снимка на Григор Димитров

Григор ДимитровКЗК глоби с 236 431 лв. бисквити „Белвита“ заради снимка на Григор Димитров

Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Монделийз България Холдинг“ АД имуществена санкция в размер на 236 431 лв. за нарушение по чл. 32, ал. 1 от ЗЗК, във връзка с осъществената на Фейсбук страницата „Belvita Bulgaria“ реклама на бранда чрез използването на снимки на тенисистите Цветана Пиронкова и Григор Димитров, върху които е поставена марката „belVita добро утро!”.

Със същото решение Комисията наложи санкция и на „Ноу Уей“ ЕООД в размер на 1516 лв. за заблуждаващата реклама в качеството му на рекламна агенция, публикувала процесните рекламни снимки.

Комисията установи, че на Фейсбук страницата „Belvita Bulgaria“ са публикувани снимки на тенисистите Цветана Пиронкова и Григор Димитров, върху които е поставена марката „belVita добро утро!”, собственост на „Монделийз“. КЗК приема, че посочените снимки имат качеството на рекламни материали, поради което, вследствие на позициониране на посочената марка върху снимките, се прави асоциация, че спортистите са рекламни лица на продуктите с марка „belVita“. В този смисъл те биват припознавани като лица, рекламиращи, подкрепящи и препоръчващи тези продукти. Доколкото Комисията установи, че тенисистите не са рекламни лица на марката, то в настоящия случай е налице заблуждаваща реклама по отношение начина на представянето ѝ.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модери и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...