Графично оформление на печатно издание

Графично оформление на печатно издание или художественото оформление на полиграфическа продукция. Представлява решение на даден естетически проблем чрез пространствено съчетание на цветове, форми и различни видове изображения, което е резултат от творческа дейност.

Авторското право принадлежи на създателя на художественото оформление.

Икономическите права на автора

ЗАПСП не ги извежда отделно, по тази причина може да се направи препратка към икономическите права на авторите на произведенията на изобразителното изкуство или приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти. Под дизайн се има предвид и оформлението на печатни издания.

Преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби

Това са произведения, които са създадени въз основа на вече съществуващи произведения, така че няма да се спираме на дефинирането на същността на обектите, които Закона за Авторското Право и Сродните Права е дефинирал ясно. По важно е да се знае, че тези вторични произведения няма как да станат реалност без наличието на разрешение на автора на оригиналното произведение, (ако е изтекъл срока на авторското право разрешение следва да се дава от наследниците на автора).

Авторите на фолклорни творби логично следва да са неизвестни, но преводът, преработката или аранжиментът на фолклорната творба дава възможност да бъде закриляна от авторското право като вторично произведение.

Примери:

Превръщането на роман във филм, пренаписването на компютърна програма на друг компютърен език, създаване на играчка от популярен анимационен филм.

Икономически права на авторите на преводи и вторични произведения

Икономическите права съвпадат с тези на авторите на литературни и музикални произведения (когато става въпрос за аранжименти).

Колективно управление на правото на възпроизвеждане чрез копиране          

Копирането беше първото най- важно технологично развитие след парижката редакция на Бернската конвенция от 1971 г. Неотдавна появата на цветното копиране откри пътища за възпроизвеждане чрез копиране на закриляни произведения.

От правна гледна точка на репрографията, най-важното е че правото на възпроизвеждане съгласно Бернската конвенция е изключително право, което не може да бъде ограничавано чрез разрешаване на свободно използване, освен в случаите, които се определят от конвенцията. В доклад към Бернската конвенция се казва, че не се разрешава изобщо възпроизвеждане, ако то би увредило нормалното използване на произведението. Когато се разрешава от международните конвенции и разрешенията са въведени в националните законодателства може закриляната творба да се използва свободно без позволението на притежателя срещу заплащане. За изплащането на тези суми следят ОКУП.

Може да харесате още...