Започна Европейската година на креативността и иновациите 2009

иновациитеНа 07.01.2009г. бе обявено официалното начало на Европейската година на креативността и иновациите 2009 – с девиза „Представи ви. Създавай. Иновация“.Целта на годината е да подпомага креативността и иновативността в различните сектори на човешката дейност, както и да се помогне на Европейския съюз да се справи с проблемите и предизвикателствата на глобализиращия се свят.

По време на Европейската година на креативността и иновациите 2009е се постави акцент на културата, образованието, както и на закрилата на интелектуалната собственост и подпомагане на иновативността в бизнеса.

Повече информация може да се намери на
http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item876.en.do


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...