Европейският парламент гласува за правото на отказ от ГМО

ГМОВъв вторник Парламентът прие ново законодателство, което позволява на европейските държави да ограничат или забранят изцяло отглеждането на генно-модифицирани култури (ГМО) на тяхна територия, независимо дали това е позволено на европейско ниво.

Новите правила, неофициално договорени между ЕП и Съвета през декември, бяха първоначално обсъждани през 2010 година. Дискусията обаче попадна в задънена улица за близо 4 години заради неразбирателство между страните членки, поддържащи и отхвърлящи ГМО.

„Това споразумение ще осигури по-голяма гъвкавост за държавите членки, които искат да ограничат отглеждането на ГМО култури на своя територия. Освен това, ще даде посока на дебата между про- и анти- ГМО страните, който далеч не е приключил“, , заяви Фредерик Рийс (АЛДЕ, Белгия), която е докладчик по новото законодателство.
„Що се отнася до това какво следва, аз имам доверие на обещанието на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, че ще засили демократичния процес в областта на ГМО и ще гарантира независимост на научните изследвания“, допълни тя.
Споразумението беше прието с 480 гласа „за“, 159 „против“ и 58 „въздържал се“.

Оценка на риска и управление

Новите правила ще позволят на държавите да забранят ГМО на база на провежданата от тях екологична политика, с аргументи различни от тези на научната оценка на риска на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA).

Страните членки ще могат да забраняват ГМО културите и на база на други основания като териториално-селищно устройство и социално-икономическо въздействие, избягване на нежелано присъствие на ГМО в други земеделски продукти и стопанства. Забраните биха могли да включват и групи от ГМО, дефинирани по култура или характерен признак.
Преди такива мерки да бъдат приети от някоя държава, законодателството предвижда процедура, позволяваща на ГМО компаниите да дадат съгласие за подобни ограничения на разрешителните си за продажба. Ако такова съгласие не бъде постигнато, страните биха могли да наложат забраната едностранно.
Царевицата MON810 в момента е единствената ГМО култура, която се отглежда на територията на ЕС. Сортът картофи Amflora беше забранен от Съда на ЕС през 2013 г. след първоначалната „зелена светлина“, дадена от Европейската комисия.

Буферни зони / кръстосано замърсяване

Страните членки трябва също да гарантират, че генетично модифицираните култури не замърсяват други продукти, като особено внимание следва да се обърне на предотвратяването на заразяване на съседни страни, се казва в текста.

Европейски парламент

Може да харесате още...