Глоби за имитация и заблуждение

Глоби за имитация и заблуждение наложи Комисията за защита на конкуренциятаГлоби за имитация и заблуждение наложи Комисията за защита на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения от „ДЖЕЙ СИ БИ КОНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД и наложи три имуществени санкции на дружеството – 111 200 лв. за нарушението по чл. 31 и две по 83 400 лв. за останалите нарушения.

Комисията установи извършени нарушения от страна на „ДЖЕЙ СИ БИ – ГРУП” ЕООД и наложи на дружеството две санкции по 500 лв.

КЗК също така установи нарушение от страна на „ДЖЕЙ СИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и наложи санкция на дружеството от 150 лв.

Комисията постанови прекратяване на нарушенията. Решението за прекратяване подлежи на незабавно изпълнение.

Производството е образувано по искане на „Джей Си Бамфорд Екскавейтърс” Лимитид и „Си Ем Ел България” АД. Джей Си Бамфорд е производител и търговец на строителна техника. Дейността си по разпространение на строителни машини и оборудване на българския пазар осъществява чрез оторизирания си дилър Си Ем Ел.

От своя страна Джей Си Би Констракшън Груп и Джей Си Би – Груп продават в страната строителни машини и оборудване, произведени от Джей Си Бамфорд и извършват гаранционно обслужване на техниката, а Джей Си България извършва продажби на резервни части и сервиз.

Производството установи, че при реализиране и рекламиране на търговската си дейност, Джей Си Би Констракшън Груп свързва пряко дейността си с продуктите и марката JCB. Заглавието на сайта на дружеството „JCB – GROUP – България”, представянето на дружеството на собствения му сайт, в онлайн издания и по време на публични изяви създава представа за пряка връзка с Джей Си Бамфорд и Групата на Джей Си Би.

КЗК приема, че действията на Джей Си Би Констракшън Груп имат заблуждаващ характер, тъй като създават у потенциалните клиенти представата, че дружеството не само доставя строителни машини и оборудване с марка JCB, но и действа като официален представител (дистрибутор) с оторизиран сервиз. Общото впечатление за търговска свързаност между ответното дружество и икономическата група на Джей Си Бамфорд налага представата за наличие на официално оправомощаване от страна на производителя по отношение на предоставяните сервизни услуги. В действителност Джей Си Би Констракшън Груп не е оторизиран дистрибутор на Джей Си Бамфорд, нито е упълномощен от него да предоставя гаранционно сервизно обслужване за тази техника, като извършва единствено продажба на строителна техника JCB в страната като я закупува от други доставчици и съответно предоставя сервизно обслужване на продаваната техника. По този начин се постига невярна представа, че ответникът предоставя оторизирано от Джей Си Бамфорд сервизно обслужване на JCB машини и съоръжения и се заблуждават клиентите по отношение на съществени свойства на сервизната услуга.

По отношение на Джей Си Би – Груп проучването показа, че с поведението си при реализиране на търговската си дейност дружеството също така налага представата, че е оторизиран дистрибутор на Джей Си Бамфорд, предоставящ гаранционно сервизно обслужване на продаваната техника. В сайта http://constuction-group.bg изрично се посочва, че дружеството обслужва машините с марка JCB през период от 500 работни часа, а в рекламна публикация – че предлаганите от дружеството машини са преминали през професионален JCB технически преглед.

На следващо място производството установи, че при осъществяване и рекламиране на търговската си дейност Джей Си Би Констракшън Груп имитира фирменото наименование на Джей Си Бамфорд чрез използване на съчетанието „Джей Си Би” в собственото си фирмено наименование. В тази връзка КЗК счита, че още при учредяване на търговското дружество на ответника, с избора на фирмено наименование, е налице нарушение при използването на фирмата на Джей Си Бамфорд, което създава опасност от увреждане на стопанските интереси на молителя и извличане на неправомерни ползи по нелоялен начин.

Също така, Джей Си Би Констракшън Груп използва при представяне и рекламиране на дейността си, на интернет сайтовете, в търговската си документация, в рекламни материали, публикации и при публични изяви (на значки, билбордове, рекламни пана и др.), като бранд на продаваните машини и в множество други случаи знаци, които са идентични или сходни с регистрираните словна и комбинирани марки на Джей Си Бамфорд. Високото сходство се обуславя от наличието на комбинацията „JCB” в изображенията, използвани от Джей Си Би Констракшън Груп, изписана със сходен стандартен шрифт с главни букви. Изрично следва да се отбележи, че Джей Си Би Констракшън Груп използва изображения, които са напълно идентични с комбинираната марка на Джей Си Бамфорд.

Аналогично използване на марките на Джей Си Бамфорд има от страна и на другите две дружества от групата на ответника – Джей Си Би Груп и Джей Си България.

Като следващо нарушение от страна на Джей Си Би Констракшън Груп КЗК счита наличието на сходство и по отношение на използваните домейни от Джей Си Би Констракшън Груп (jcb-group.bg и jcb-bager.com) с домейна на молителя Джей Си Бамфорд – „jcb.com”.

В хода на проучването Комисията установи, че не са извършени нарушения от Джей Си Би Констракшън Груп на забраната за заблуждаваща реклама, от Джей Си България по чл. 31 от ЗЗК, както и нарушение на общата забрана по чл. 29 от страна на трите ответни дружества.

Може да харесате още...