Глоба на Майкрософт в размер на 561 милиона евро

МайкрософтНа 4 март 2013 г. в Брюксел Комисията за защита на конкуренцията чрез свои представители бе рапортьор по дело C.39530 MICROSOFT TYING в Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, организиран от Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия.

Предмет на заседанието беше съгласуването с държавите членки на решение за налагане на имуществена санкция за неизпълнение на решение за одобряване на поети задължения от страна на Майкрософт Корпорация. КЗК докладва случая пред представителите на Белгия, Дания, Германия, Финландия, Франция, Италия, Испания, Швеция, EFTA и ЕК.

През 2009 г. ЕК е одобрила поемането на задължения от Майкрософт във връзка с осигуряване на неограничен достъп на потребителите, чиито компютри работят с операционната система Уиндоус, до уеб-браузъри на други производители. Този достъп се осъществява посредством меню за избор на браузър, който Майкрософт трябва да инсталира към всички версии на Уиндоус. През юни 2012 г. Европейската комисия получава информация, че менюто не се зарежда при първоначално стартиране на Уиндоус 7 със сървис пак 1, и открива производство за установяване на неизпълнение на поетите задължения. В производството е установено, че Майкрософт не е обновило програмния си код за посочената версия на Уиндоус, поради което потребителите не получават запитване за избор на браузър. Нарушението е извършено поради небрежност, продължило е 14 месеца и от него са засегнати 15,3 млн. потребители.

В резултат на разследването ЕК налага имуществена санкция на Майкрософт в размер на 561 милиона евро.

Може да харесате още...