hfhfhfhfhfh

Санкция за имитация на хляб

breadКомисията за защита на конкуренцията наложи санкция за имитация на хляб

Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на ЕТ „Данаил Кунински – ДИК” и наложи имуществена санкция в размер на 2% от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 г., равняваща се на 2240 лв.

Проучването по преписката установи, че опаковките на предлагания от ответника бял хляб „България“ и цялостният външен вид на продуктите на молителя „Хлебозавод Велико Търново“ АД са сходни до степен да създадат реална опасност от заблуда на потребителите. Присъствието на общи елементи в цялостния дизайн на опаковките е съществено – централни изображения с еднакви по форма, цвят и разположение фигуративни елементи.

Наред с това, подателят на искането, освен хляб „България“, произвежда още няколко вида хляб със сходна визия, поради което, попадайки на продукт на ответника, потребителят може да се заблуди, че това е хляб от асортимента на молителя.

Може да харесате още...