Глоба до 2 500 лв за Майсайт ЕООД

Глоба до 2 500 лв за Майсайт ЕООД за липса на информация в десет нейни сайтаГлоба до 2 500 лв за Майсайт ЕООД за липса на информация в десет нейни сайта.

Доставчикът на услугите не е посочил името, адреса или седалището си, телефон и електронна поща за осъществяване на пряка и навременна връзка с него, което би възпрепятствало потребителя да упражни правото си на рекламация при необходимост. Майсайт ЕООД не са предоставили и данни за вписването му в търговски или друг публичен регистър, което е задължително при осъществяването на подобна специфична дейност. Липсва също и информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му. За всяко от посочените нарушения Законът за защита на потребителите предвижда глоба от 500 лв. до 2 500 лв.

Нарушенията са констатирани в следните сайтове: www.vbox7.info, www.zvyn.com, www.vsekidenpari.com, www.jaltici.com, www.spe4eli.com, www.koledninagradi.com, www.nagradi.bg, www.nagradite.bg, www.tejkari.com, www.bogatashi.com.

Проверката е извършена по сигнал и със съдействието на сектор „Компютърни престъпления” на ГД „Борба с организираната престъпност”.

Цели на Комисията за защита на потребителите

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...