Декларация за намерение за свързване на TMview и Глобалната база данни за брандове

база данниВедомството за европейски марки и дизайни OHIM и СОИС са публикували своята Декларация за намерение за свързване на TMview и Глобалната база данни за брандове на СОИС.

Публикацията е в съответствие с Меморандума за разбирателство между OHIM и Международното бюро на СОИС, подписан на 17 юни 2011г..

Двете ведомства със задоволство заявяват, че възнамеряват да засилят своето сътрудничество, за да подкрепят своите общи цели и политика за разпространяване на информация за търговските марки, с оглед повишаване на ценността и засилване на потока на такава информация сред съответните страни членки, заинтересовани страни и потребители.

OHIM и СОИС ще се стремят да предоставят на потребителите достъп до по-голям обем информация посредством връзка между TMview, ръководен от OHIM и съответно ръководената от СОИС Глобална база данни за брандове.

Целта на това свързване е да опосредства предоставянето на прозрачна и разбираема информация, която да бъде полезна за заявителите и собствениците на търговски марки по цял свят.

Декларация за намерение

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии.

Може да харесате още...