Глобален иновационен индекс 2012

Глобален иновационен индексИновациите не могат да отстранят най-непосредствените финансови трудности, но са ключов елемент от устойчивото развитие и бъдещия просперитет. Несигурността в света на бизнеса по време на икономическата криза означава, че много големи мултинационални компании са предпочели да натрупват парични средства вместо да инвестират в проучвания и разработки. Съществува и рискът, от 2011г., разходите на правителствата във връзка с научноизследователски и развойни дейности, като част от плановете за стимулиране на икономиките, договорени през 2009г., да престанат да съществуват. R&D и иновациите не могат да бъдат спрени, а след това просто да се възобновят след като икономиката се възстанови.

Акцентът върху системния мащаб на иновациите и изграждането на силни връзки в еко системата за подкрепа на иновациите, са от съществено значение. Иновационните лидери (като скандинавските страни) са усъвършенствали връзките между различните действащи в сферата на иновациите, най-вече в науката, висшето образование, обществените субекти, както и в частния и с нестопанска цел сектори. Много богати на ресурси икономики са направили значителни инвестиции в човешки капитал през последните години, но все още предстои да се възползват от изгодата от тези си действия, поради липсата на координация между различните сектори.

Политическите дискусии в Европа трябва да включват и акцент върху иновациите. Появява се „Европа на различни скорости”, по този начин създавайки разделение между иновационните лидери в Северна и Западна Европа; балтийски и източноевропейски държави, подобрявайки мястото си в класациите; и страни, които се представят по-слабо в Южна Европа.

Северна Америка трябва да се справи с това, което би могло да се превърне в хронична слабост. Въпреки че САЩ продължават да показват силните си страни във връзка с иновациите и въпреки, че страната все още е иновационнен лидер в много отношения, тя показва и точки на напрежение, свързани с човешките рсурси и отвореност към таланти от други държави. Канада е единствената страна, излязла от топ 10 в сравнение с миналата година.

Страните БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай) са изправени пред общи управленски и институционални предизивкателства и трябва да променят своите иновационни политики, за да оползотворят своя потенциал. Миналата година, Китай и Индия демонстрираха своите възможности да трансформират стремежа към върхови постижения от своите иновационни инфраструктури в в стойностни резултати от дейностите, свързани с иновации и съответно водят класацията за Ефективност на иновациите. Сред страните БРИК Бразилия претрърпява най-големия спад в класацията на глобалния иновационен индекс тази година.

По материали на WIPO

 

Може да харесате още...