Германският Бундестаг одобри законопроект за ратификация на Споразумението за единен патентен съд

патентен съдГерманският Бундестаг е приел с необходимото квалифицирано мнозинство проектозакон за ратификация, включващ съгласие със Споразумението за единен патентен съд (UPCA).

Целта на Споразумението относно Единен патентен съд е да се предвиди период на предварително изпълнение на институционалните, организационните и финансовите му разпоредби, преди официалното му влизане в сила. За да станат реалност единните патенти, UPCA трябва да се ратифицира от 13 от 25те участващи държави-членки на Европейския съюз, включително Франция, Германия и Италия.

В Германия законопроектът за Единен патентен съд ще бъде внесен за одобрение в горната камара на парламента (Бундесрат) по-късно тази година. След като процедурата по ратификация приключи, се очаква да бъдат предприети последните подготвителни стъпки за създаване на Единен патентен съд през 2021 г. След това ЕПС може да започне своята работа през 2022 г.

България е ратифицирала Споразумението за единен патентен съд на 08.04.2016 г. Законът за ратифицирането е обнародван в Държавен вестник бр. 32 от 22.04.2016 г. На 11 септември 2017 г. в Брюксел Мария Колева, заместник-постоянен представител на Република България към ЕС, подписва Протокола за предварително приложение на UPCA. Към този момент България става 16-тата държава-членка на Европейския съюз, която се присъединява към Протокола.

Единният патент и Единният патентен съд са градивните елементи на т. нар. единен патентен пакет, който ще допълни и укрепи съществуващата централизирана европейска система за издаване на патент. Те ще предложат на потребителите рентабилен вариант за патентна защита и уреждане на спорове в цяла Европа.

Единните европейски патенти ще дават възможност за получаване на еднаква патентна закрила в до 25 държави-членки на ЕС. Това ще става след еднократно искане до Европейското патентно ведомство, правейки процедурата по-опростена и по-рентабилна за кандидатите.

ЕПС ще бъде международен съд с юрисдикция за патенти, издадени от ЕПВ. Този специализиран съд ще превърне в реалност правоприлагането на европейски патенти в рамките на ЕС. Освен това ще предложи по-голяма правна сигурност и ще намали съдебните разноски. Съдът се основава на международен договор, UPCA.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...