Германия реформира своя Закон за търговски марки във връзка с Директива (ЕС) 2015/2436

Германия

Снимка: pixabay

С над 73 000 заявки за търговски марки годишно Германия е един от най-атрактивните пазари за притежатели на търговски марки в ЕС.

На 11 декември 2018 г. Германският Бундестаг приема Закон за модернизиране на Закона за търговските марки, транспониращ Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Законът за модернизация (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – “MaMoG”) влиза в сила на две стъпки:

14 януари 2019г

В Германия се въвеждат нова категория и нови типове търговски марки, както и нови абсолютни основания за отказ за регистрация.

1 май 2020г

Вече е възможно провеждането на процедури за отмяна и обявяване на недействителност поради противоречиви по-ранни права пред Германското ведомство за патенти и търговски марки (DPMA).

Директива (ЕС) 2015/2436

Директивата има за цел да се хармонизират националните законодателства и процесуалните правила на държавите от ЕС за регистрация на търговските марки. Тя съставлява част от пакет реформи, заедно с преработения текст на Регламент (ЕС) № 207/2009 относно марката на Общността (Европейския съюз).

С директивата се определя основата за приемане на национални закони за търговските марки за стоки или услуги, които са:

  • предмет на регистрация като индивидуални търговски марки, колективни марки*, гаранционни или сертификатни марки в държава от ЕС или в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс;
  • предмет на международна регистрация, която има действие в дадена държава от ЕС.

Може да харесате още...