Географски означения – какви промени предстоят

Съветът и Европейският парламент с временно споразумение относно регламента за защита на географските означения за занаятчийски и промишлени продукти.

географски означения

След окончателното одобрение на предложения регламент, географските означения (ГО), които сега се използват главно за храни и напитки, ще бъдат разширени до продукти, чиито качества са основно свързани с района на производство, като бохемско стъкло, порцелан от Лимож или прибори за хранене Solingen.

Понастоящем ЕС има специфични правила за защита на ГО за вина, спиртни напитки, хранителни стоки и други селскостопански продукти. Примери за това са пенливото вино Шампанско и италианската шунка Prosciutto di Parma.

В момента няма общоевропейска защита на ГО за занаятчийски и промишлени стоки. Този регламент има за цел да установи пряко приложима защита с ГО за занаятчийски и промишлени продукти – бижута, текстил, стъкло, порцелан и др. Това ще допълни съществуващата защита за ГО в областта на селското стопанство.

Защитата на ГО за такива продукти ще доведе до повече иновации и инвестиции в занаятите. Основна цел е помагане на занаятчиите и производителите, особено на МСП, да насърчават и защитават своето традиционно ноу-хау в съответствие с правилата на Европейския съюз

Споразумението ще е в синхрон с правилата за защита на ГО за селскостопански продукти. Концепцията за „защитени географски указания“ (т.нар. „ЗГУ“) ще гарантира, че географските указания са привлекателни за производителите. Това също ще е стимул за продължаване поддържането на силна връзка между характеристиките на продукта и неговия географски произход.

Предвиждат се ефективни процедури за контрол и проверка.

Защитата на занаятчийските и промишлени ГО ще се прилага и в онлайн средата, както и за имената на домейни.

Процедурите за регистрация на географски означения ще са улеснени, като същевременно ще гарантират високо ниво на правна защита със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, която ще играе важна роля в процедурите за регистрация на занаятчийски и промишлени географски означения.

Временното споразумение трябва да бъде одобрено и официално прието от двете институции.

 

Може да харесате още...