Гейди Ланг: Ние ще се стремим да организираме продуктивен форум за страните-членки, за да се постигнат промени в защитата на правата на излъчващите организации, които да посрещнат съвременните нужди и предизвикателства

Продължава нашата серия от интервюта с представители на различни международни организации, работещи в областта на интелектуалната собственост. След г-н Миранда де Соуса от Офиса за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, нашият следващ гост е г-жа Гейди Ланг , старши юрист в правния отдел на Дирекция „Авторско право и сродни права“ в СОИС. Специално за читателите на Националния портал за интелектуална собственост тя сподели своите впечатления от отиващата си година и очакванията си за 2008.

Как бихте оценили отиващата си година? Беше ли тя успешна за СОИС и в частност за Вашата дирекция?

Въпреки многото предизвикателства това беше една успешна година за отдела за Авторски и сродни права към СОИС.

Кои бяха основните предизвикателства, които трябваше да преодолеете през годината?

Трудно е да съдействаш в поддържането на диалога ,между всички страни, ангажирани с авторските права, в това число и различни правителства, академични общности, гражданското общество и частния сектор; трудно е да се поддържа балансиран резултат между техните интереси и конкретните цели за развитие. Това не е лесна задача особено, когато става дума за дигиталното използване на творбите.

Кое събитие от 2007 година бихте посочили като най-важно? Защо?

Това са преговорите за актуализиране на защитата на правата на излъчващите организации. Въпреки че някои възлови въпроси все още се нуждаят от доизглаждане, страните членки бяха активно ангажирани в тези дискусии и голяма част от работата по тези въпроси вече е приключена.

Тази година беше и първата от членството на България в Европейския съюз. Какво е Вашето лично впечатление от работата на българските институции и организации в областта на интелектуалната собственост?

Българското правителство и по-специално Министерство на културата, има като приоритет развитието на инфраструктура на интелектуалната собственост в страната и постига много положителни резултати в тази насока. Подкрепата и защитата на традиционните знания и фолклора и усилията на правителството да използва богатото културно наследство в полза на хората е добър пример за това. Важно е също и да отбележим подкрепата, която бе оказана за приключването на изследването на СОИС, което оценява приноса на индустриите, носители на авторски и сродни права в българската икономика. Специално внимание за в бъдеще трябва да бъде обърнато на дейностите на организациите за колективно управление на авторските права в България и Европа.

Може ли да очакваме нови инициативи и услуги от страна на СОИС през следващата година?

От 1996 година Договорите на СОИС за Интернет, Договора на СОИС относно авторското право и Договора на СОИС относно изпълненията и звукозаписите се превърнаха в международни стандарти за защита на авторските и сродните права. С очакваното присъединяване на Европейския съюз и страните-членки, броят на страните по всеки Договор ще нарастне до 80. При все това ние трябва да продължим с усилията си и да подпомагаме страните с прилагането и използването на тези Договори и особено по отношение на технологичните мерки за защита.

Ние ще се стремим да организираме продуктивен форум за страните-членки, за да се постигнат промени в защитата на правата на излъчващите организации, които да посрещат съвременните нужди и предизвикателства.

Ние ще работим със страните членки, за да осигурим възможно най-добрата защита на аудиовизуалните изпълнители в международен план.

Що се отнася до изключенията и ограниченията на авторските права, ние ще организираме форум и ще предоставим необходимата техническа информация за едно задълбочено обсъждане на проблема, особено по отношение на определени потребителски групи.

Ние ще подпомогнем международното обсъждане на най-добрите практики за управление на дигиталните права и в частност използването на информационните механизми от страна на носителите на авторски права, за да защитават и управляват своята интелектуална собственост. Ще обърнем внимание и на потребителите и тяхното отношение към авторските права.

Какви са Вашите лични очаквания за 2008 година?

Надявам се, че всички страни, ангажирани с авторските права, включително и гражданските организации, няма да пестят усилия, за да открием и идентифицираме областите с общи цели и интереси за всички. И всички ще бъдем твърдо ангажирани с подкрепата и работата си в защита на креативността в името на личното и колективно благо.

Може да харесате още...