Български адвокат е съдружник във френска правна кантора

Галя Паришева, адвокат към Парижкия съд, е новият съдружник в правна кантора LDBM. Това прави Галя Паришева първата българка партньор в правна кантора в Париж.

Галя Паришева, титуляр на магистърска степен по Право на интелектуална собственост в университета Париж 2 и активен член на APRAM (Асоциация на практикуващите в областта на правото на търговски марки, скици и модели), отговаря за въпросите, свързани с правото на интелектуална собственост и обогатява компетентността на LDBM в областта на международното търговско право.

Бивш възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Галя Паришева има признат и уникален опит в защитата на компании и физически лица, притежаващи икономически интереси в България, Франция и в страните от Европейската общност.

От няколко години Галя съветва балкански компании от тежката индустрия. Тя консултира банки и финансови институции, предприятия в сферата на услугите по повод международни сделки и учредявания на клонове в чужбина. Представлява компании по арбитражни дела пред Международната търговска камара камара в Париж (ICC Paris).

Може да харесате още...