В навечерието на Световния ден на интелектуалната собственост

ден на интелектуалната собственостСедмица преди Световния ден на интелектуалната собственост, тази година под мотото „Интелектуална собственост и МСП: Извеждане на вашите идеи на пазара“, СОИС публикува на своя сайт обширен и интересен материал по темата. Националният портал за интелектуална собственост IPBulgaria ви представя част от него.

Всеки 26 април отбелязваме Световния ден на интелектуалната собственост, за да научим за ролята, която правата на интелектуална собственост играят в насърчаването на иновациите и творчеството.

Всеки бизнес започва с идея. Всяко от милионите малки и средни предприятия (МСП), които оперират по целия свят всеки ден, започва с идея, която се оформя в съзнанието на някого и проправя своя път на пазара.

Когато се подхранва и обогатява с изобретателност, ноу-хау и усет, идеята се превръща в актив на интелектуална собственост, който може да стимулира развитието на бизнеса, икономическото възстановяване и човешкия прогрес.

Във време, когато необходимостта от икономическо възстановяване е безспорна, Световният ден на интелектуалната собственост 2021 осветява критичната роля на МСП в икономиката и как те могат да използват правата на интелектуална собственост за изграждане на по-силен, по-конкурентен и устойчив бизнес.

МСП съставляват около 90 процента от световния бизнес, наемат около 50 процента от глобалната работна сила и генерират до 40 процента от националния доход в много нововъзникващи икономики.

Всяко от тези бизнес начинания е взело идея и я е обвързало с изобретателност, за да създаде продукт или услуга, които потребителите искат. И всяко от тях може да използва права на интелектуална собственост, за да защити и създаде стойност от своите бизнес активи. И все пак мнозина не знаят, че притежават интелектуална собственост или че тя има стойност. Това означава, че много от тях пропускат възможностите да подобрят крайните си резултати и да растат. Проучванията показват, че когато бизнесът е грамотен в областта на интелектуалната собственост и когато придобие и управлява права върху ИС, той се справя по-добре.

С правата на интелектуална собственост можете да превърнете една идея в бизнес възможност, да генерирате стойност, да създадете работни места и да обогатите предлаганите продукти.
Световният ден на интелектуалната собственост 2021 подчертава и централната роля, която СОИС и националните и регионалните ведомства по интелектуална собственост играят при създаването на благоприятни условия за МСП да стимулират иновациите и творчеството, икономическото възстановяване и създаването на работни места.

Може да харесате още...