Върховният касационен съд потвърди за неравноправни клаузи

Върховният касационен съд потвърди за неравноправни клаузи на ЧЕЗ Разпределение България АДВърховният касационен съд потвърди за неравноправни клаузи на ЧЕЗ Разпределение България  АД

С окончателно решение Върховният касационен съд потвърди становището на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за обявяване на съществуващи неравноправни клаузи в Общите условия на договорите на ЧЕЗ Разпределение България АД.

Становището на КЗП е, че с тези клаузи се ограничава срокът, в който потребителите могат да предявят претенции към дружеството при пълно или частично неизпълнение от негова страна на договорни задължения. И двете клаузи скъсяват този срок на 90 дни, като по такъв начин противоречат на Закона за задълженията и договорите, според който срокът за предявяване на иск при неизпълнение на договорни задължения е три години.

Според едната клауза потребителите могат да претендират за обезщетение в рамките на 90 дни от изтичането на неспазен от електроразпределителното предприятие срок, посочен в Общите условия към договора. Другата клауза отново ограничава дадения по закон тригодишен срок за предявяване на иск при неизпълнение на договорни отношения на 90 дни от получаването на уведомление от предприятието за прекъснато електроснабдяване.

Експертите на КЗП напомнят, че потребителите, които смятат, че правата им са били нарушени от действалите до момента неравноправни клаузи, могат въз основа на решението на ВКС да заведат иск в съда за претърпени вреди, без да е необходимо отново да доказват, че клаузите са нищожни.

Решение № 207/С., 24.01.2012г.

Може да харесате още...