Vivacom не е предоставяла отстъпки при сключване на договори

Върховният административен съд потвърди решение на Комисията за защита на потребителите, че Vivacom не е предоставяла обещаните отстъпки при сключване на договори, vivacomВърховният административен съд потвърди решение на Комисията за защита на потребителите, че Vivacom не е предоставяла обещаните отстъпки при сключване на договори

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Комисията за защита на потребителите, че БТК АД (Vivacom) е прилагала нелоялна търговска практика при сключване на предложени по телефона договори за различни услуги с промоционални отстъпки, тъй като не е предоставяла своевременно предвидения отбив с обяснението, че е допусната „техническа грешка”.

В единия от случаите представител на телекома се обажда на свой абонат с предложение за преподписване на изтичащия му договор за мобилна услуга, при което да получи отстъпка 50% от месечната такса за първата половин година. След подписване на договор и излизане на първата фактура потребителите установяват, че обещаната отстъпка не е отразена. В една от постъпилите в Комисията за защита на потребителите жалби по този казус подателят й твърди, че при запитване в офиса на оператора относно възникналия проблем, е информиран, че отстъпката се залага автоматично в системата и непредоставянето й е пропуск в програмата на оператора. При подадено от него писмено клиентско оплакване пък е уведомен, че в сключения договор не са предвидени промоционални елементи.
Проверката на Комисията за защита на потребителите установи, че въпросният потребител е подновил договора си за предоставяни мобилни услуги, като се е възползвал от предоставяна промоционална отстъпка в размер на 50% от месечната такса за срок от шест месеца. По думите на търговеца, отстъпката не е отразена във фактурата поради „техническа грешка”. Едва след намесата на контролния орган е извършена корекция на сметката на абоната.

В друг случай в телефонен разговор на клиентите се предлага телевизионен пакет НВО при промоционални условия за срок от четири месеца, като писмен договор и условията по него не се предоставят, а след изтичане на срока на промоцията дружеството начислява такси за услугата (без да ги е уведомило, че трябва да се откажат от нея). Такава е ситуацията, в която е изпаднала една от клиентките на телекома, подали жалба в Комисията за защита на потребителите. Дамата оспорва начислените от доставчика след изтичането на промоцията суми с аргумента, че липсва договор и поради това тя не е наясно с условията на предоставяната услуга и с процедурата за отказ от нея. В хода на проверката на Комисията за защита на потребителите става ясно, че при сключването на договора с потребителката за предоставяне на пакетната услуга Vivacom Trio: Net + Mobi + TV (половин година по-рано) е залегнала 25% отстъпка за целия му период, но това не е отчетено във фактурите.

Може да харесате още...