hfhfhfhfhfh

Въздействие на COVID-19 върху собствениците на търговски марки

търговски маркиПо-рано този месец, Международната асоциация за търговски марки INTA се присъедини към Комитет на Конгреса на САЩ за търговските марки (CTC) и Глобален иновационен политически център (GIPC) на Търговската камара на САЩ в качеството си на домакин на първия брифинг на Конгреса през 2021 г. Фокус на проведеното събитието са били съвместните усилия за спиране на неспиращия поток от фалшиви продукти на пазара по време на пандемията с COVID- 19.

Виртуалното събитие, озаглавено „Преодоляване на въздействието на фалшифицирането върху собствениците на търговски марки и потребителите по време на пандемията COVID-19“ обръща специално внимание на скорошното нарастване на фалшифицирането онлайн в следствие на засилената електронна търговия по време на пандемията.

Участници във виртуалното събитие са били и група приитежатели на търговски марки, които са споделили стратегии, приети от техните компании за защита на здравето и безопасността на потребителите по време на пандемията.

Колет Дърст (3M Innovative Properties Company, САЩ) е споделила своя опит в ръководството на 3M COVID-19 екипа за глобална защита на търговски марки. Наред с други инициативи, екипът на 3М е създал гореща линия за потребители, които да докладват за измами, подбиване на цени и фалшифициране. Екипът също така е споделил информация с обществеността за това как да се идентифицират фалшиви маски за лице и респиратори.

По същия начин Рич Кейзър (Johnson & Johnson, САЩ) е споделил мерките, предприети от Johnson & Johnson по отношение на фалшифицирането и киберсигурността, както и оперативните промени по време на пандемията. Например, компанията е превърнала някои от своите производствени центрове в производствени центрове за дезинфектанти за ръце.

Източник: Международна асоциация за търговски марки INTA


INTA

Международната асоциация за търговски марки е глобална асоциация за застъпничество с нестопанска цел от собственици на марки и професионалисти, посветена на подкрепата на търговските марки и свързаната с тях интелектуална собственост за насърчаване на доверието на потребителите, икономическия растеж и иновациите.

Може да харесате още...