Ще бъде назначен втори заместник председател на патентно ведомство

заместник председателВ брой 14 от 2015 на Държавен вестник беше публикуван променен Устройствен правилник на патентното ведомство на република България. Според устройствения правилник на Патентно ведомство вече ще има повече от един заместник председател

В щатното разписание е предвидено, че ръководството на Патентното ведомство трябва да разполага и с втори заместник председател.

Устройственият правилник отменя промените направени от председателката Таня Найденова Митова, които според директорите на ПВ са били необмислени и неправилни, взети в условията на липса на прозрачност и обществено обсъждане. 

Що се отнася до Таня Найденова Митова, припомняме, че с определение № 13073 от 03/11/2014 на Върховният административен съд на Република България, остави без разглеждане жалбата на Таня Найденова Митова от гр.София против заповед № КВ-376 от 08.10.2014 г. на Министър Председателя на Република България. Съдът счита, че за жалбодателката липсва пряк и непосредствен правен интерес за оспорването на акта, при което са налице предпоставките на чл. 159, т. 4 АПК и жалбата на Митова следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Организационна структура Печат
Патентното ведомство се ръководи от председател.
Организационната структура на Патентното ведомство включва следните пет дирекции:
Дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“
Дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“
Дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“
Дирекция „Финансови и стопански дейности“
Дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“

 

Може да харесате още...