Втора конференция на Софийския форум по конкуренция

Втора конференция на Софийския форум по конкуренция кзкВтора конференция на Софийския форум по конкуренция

На 28 май 2013г., в София, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) се проведе Втората конференция на Софийския форум по конкуренция (СФК). Втора конференция на Софийския форум по конкуренция

Форумът, който беше учреден през 2012 г., е насочен към нуждите на органите по конкуренция от Западните Балкани, които имат статут на кандидат членки или на потенциални кандидат членки на Европейския съюз, и цели да задълбочи сътрудничеството и регионалните отношения на страните от Балканския регион. КЗК и УНКТАД обединяват усилията си за изграждането на активна неформална платформа за предоставяне на техническа помощ, обмен на опит и консултации в областта на политиката и правоприлагането по конкуренция. Втора конференция на Софийския форум по конкуренция

Тази година диалогът между членовете на СФК ще акцентира върху теми, свързани със застъпничеството за конкуренцията и прилагането на правилата на конкуренцията в мрежовите индустрии. Втора конференция на Софийския форум по конкуренция

На конференцията ще присъстват представители на Европейската комисия, Съда на Европейския съюз, УНКТАД, държави членки на ЕС, други държави от Европа, както и изтъкнати специалисти по право и икономика на конкуренцията. Ще бъдат обсъдени конкретните предизвикателства пред органите по конкуренция при предприемане на действия за повишаване на осведомеността на обществото относно правилата на конкуренцията, както и проблемите при предотвратяването и преустановяването на антиконкурентни практики на предприятията, осъществяващи стопанска дейност в мрежовите индустрии. Участните във форума ще дискутират институционалното изграждане на ведомствата по конкуренция и повишаването на техния административен капацитет с оглед ефективно приложение на правото и политиката на конкуренция в съответствие с най-добрите практики в държавите членки на ЕС, ОИСР, УНКТАД, както и в други държави от Европа.

Може да харесате още...