Всички документи в ЕС- без превод и легализация според решение на ЕП

преводПо-рано този месец ЕП прие нови европейски разпоредби, които ще опростят процедурите за признаване на официални документи, издадени в друга страна от Европейския съюз. Гласувано е предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012.
Чрез новите правила за процедурите, чрез които се доказва достоверността на официални документи, придобити в друга държава-членка се подкрепя предложението на Европейската комисия за намаляване на бюрокрацията за гражданите и фирмите при техни трансгранични действия. Следващия етап от въвеждането на новите разпоредби е те да бъдат одобрени и от Съвета на ЕС, в който членуват правителствата на страните-членки.
Новото законодателство обхваща широк кръг официални документи, включително за правен статут и представителство на дружество, недвижимо имущество, права на интелектуална собственост и др. Предвидено е редица административни изисквания и формалности, като например печатът апостил, необходимостта от легализиране или превод, да бъдат премахнати. За бъде възможно това, вероятно ще бъдат въведени нови стандартни многоезични формуляри за документи в ЕС, които гражданите могат да използват вместо тези на национално ниво.
Според членовете на ЕП, възможно е да се работи и с незаверени копия или преводи. При “основателни съмнения” проверката на документите ще се прави чрез т.нар. Информационна система за вътрешния пазар, която представлява електронна система, разработена и поддържана от Европейската комисия, предназначена за обмен на информация между администрациите на държавите-членки на ЕС във връзка с прилагане на европейското законодателство. ИСВП е достъпна на всичките официални езици на ЕС и осигурява по-бърз, по-добре структуриран и по-надежден обмен на информация между компетентните органи.

Може да харесате още...