Все повече заявки за регистрация на европейски марки от Китай

европейски маркиПрез 2020г бе забелязан забележителен ръст на подадените заявки за регистрация на европейски марки и дизайни от китайски заявители. Всъщност, тази положителна тенденция започва много по-рано.

В момента глобалната пандемия COVID-19 оказва влияние върху обществото, провокирайки здравни и икономически кризи в големите икономики и развиващите се страни. Няколко от „Топ 10“ държави, по отношение на заявленията за регистрация на европейски марки и дизайни, са сред най-тежко засегнатите. Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO смята, че картината няма да бъде пълна без актуализация на въздействието, което това безпрецедентно сътресение оказва върху заявките за права на интелектуална собственост в рамките на ЕС.

Наскоро извършен анализ се фокусира специално върху преобладаващото влияние на търсенето от Китай върху общия обем на заявки за регистрация както на търговска марка на ЕС, така и за директни регистрации на дизайн на ЕС. Тази обща експанзия може ясно да се види в забележителното увеличение на китайския дял от общите заявки за европейски марки (от 9,5% през 2019 г. до 16,2% през 2020 г.) и директните заявки за регистрация на европейски дизайн (от 14,3% през 2019 г. до 19,1% през 2020 г.).

Сред първите 10 китайски заявителя, желаещи регистрация на европейски марки преобладават високо технологичните компании.

В заявките от Китай за регистрация на европейска марка, клас 9 (електрически апарати; компютри) представлява 20% от заявените класове стоки за периода от 2010 до 2019 г. Следва да се отбележи и, че над 25% от всички заявки за клас 10 (медицинска апаратура и инструменти) през 2020 г. произхождат от китайски заявители. Този факт показва силна връзка между нарасналото глобално търсене на лични предпазни средства и усилията на Китай да отговори на това търсене чрез значително увеличаване на тяхното производство.

От EUIPO заявяват, че ведомството ще следи отблизо развитието на заявителската активност от Китай и други страни, за да коригира правилно стратегиите си и възможностите, които предлага на своите потребители.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост

Може да харесате още...