Водно електролитни нарушения

водно електролитни нарушения - Никола Иванов и Николай КолевАвтор: Никола Иванов и Николай Колев

ISBN: 954-91473-2-0

Издание: София, 2004 г.

Издател: Издателство Ай Пи България

Страници: 194

Цена:

Aвтopитe, c клиничeн oпит в oблаcтта на интeнзивната тepапия, cа cи пocтавили за цeл да cъздадат кpатък наpъчник, пocpeдcтвoм кoйтo да ce изяcнят най-чecтитe пpoмeни във вoднo-eлeктpoлитнoтo pавнoвecиe, алкалнo-киceлиннoтo cъcтoяниe и дишанeтo пpи някoи ocнoвни cпeшни cъcтoяния във вътpeшната мeдицина.

В кратък вид са представени физиологията и патофизиологията на водно-електролитното и алкално- киселинното равновесие. Разгледани са промените във водно-електролитния баланс, алкално-киселинното състояние и дишането при основни спешни състояния във вътрешната медицина, както и тяхната диагностика и лечение в условията на интензивно отделение. Разглежданите заболявания са разпределени в няколко групи: заболявания, протичащи с дихателна недостатъчност, с бъбречна недостатъчност, с оточен синдром, интоксикации, заболявания на ендокринната система и болести на стомашно-чревния тракт. Основна част от изложението са също така промените във водно-електролитното и алкално-киселинното състояние вследствие прилаганото лечение (апаратна белодробна вентилация, екстракорпорално очистване и др.).

Авторите имат богат опит в областта на интензивната терапия на вътрешните болести. Издали са през 2000 г. първия в България наръчник по интензивна терапия за терапевти.

Може да харесате още...