Бързите кредити

Внимавайте с бързите кредити euroВнимавайте с бързите кредити! Забранена е нелоялна практика на небанкова финансова институция

Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на небанкова финансова институция да прикрива съществена информация относно основните параметри по предоставян кредит, а именно – крайна цена, погасителния план и Общите условия и годишния процент на разходите (ГПР). Тези параметри на кредита са в основата на вземане на решение от страна на потребителя и е задължено потребителите да бъдат информирани преди да подпишат договора си. Установеното нарушение на небанковата институция е, че тя предоставя параметрите едва след подписване и одобрение на съответния кредит.
Непредоставената на потребителя информация, не му позволява да сравни различните налични предложения за потребителски кредит и да вземе информирано решение за сключване на своя договор. С липсата на точна и ясна информация, потребителят може да бъде заблуден и да подпише договор. Потребителят не би сключил договора, ако предварително е бил запознат с цялата информация по него.
Проверката на КЗП за предоставяне на потребителски кредит (заем) от небанкови финансови институции е установила, че една от тях прилага заблуждаваща нелоялна търговска практика. Тя е свързана с предоставяне на задължителната по закон предварителна информация при сключване на договор.
В КЗП са постъпили множество жалби от потребители, свързани с непредоставяне на необходимите параметри, въз основа на които те да вземат информирано решение. Извършената проверка на КЗП е установила, че един кредитор изисква от потребителя да подпише договор, по който не са попълнени всички параметри на кредита. При поискване на заем в определен размер за конкретен срок потребителят е получил информация единствено за размера на месечната вноска. В хода на разговора е поискан проект на договора, който е отказан. Също така се отказва издаване на стандартен европейски формуляр с преддоговорна информация с обяснение, че такъв може да се издаде в случай, че се сключи договор, т. е. след попълване на „апликация”, както кредитора нарича договора. Конкретният кредитор няма практика да предоставя подобни формуляри преди сключване на договора за кредит. Това е в противоречие с разпоредбите на Закона за потребителския кредит, който задължава кредитора да предоставя информацията във вид на стандартен европейски формуляр преди подписване на договора. Чак след получаване на одобрение за отпускането му кредиторът еднолично нанася липсващите характеристики, за които само уведомява потребителя впоследствие.
Когато потребителят подпише договор, в който не са попълнени всички параметри на кредита, съществува сериозна опасност той да се обвърже окончателно със същия. В него не се съдържа информация за сумата, която ще бъде отпусната като кредит, както и информация колко пари трябва да се върнат по него. Всички тези реквизити на договора се попълват впоследствие едностранно от кредитора.
Експертите на КЗП съветват потребителите да бъдат особено внимателни при подписването на договори за отпускане на кредити и да обърнат сериозно внимание на някои основни моменти. Те следва да се поинтересуват предварително за:
• основните характеристики на финансовата услуга:
– общият размер на кредита
– срок на договора
– ГПР
– Годишен лихвен процент
– погасителния план (размер на вноска, броя на вноските)
• възможността да се откажат от сключения договор и условията, при които могат да го направят – в срок от 14 дни след подписване на договора или от получаване на параметрите по кредита, ако е след подписване на договора.
• Общи условия на небанковата институция за отпускане на заем.

Необходимо е да знаете, че при запознаване с условията по конкретен договор кредитора трябва да Ви предостави предварителната информация във вид на Стандартен европейски формуляр. Освен това можете да поискате във всеки момент преди сключване проект на договора, който кредитора е задължен да Ви предостави.
Преди да подпишете договора непременно още веднъж се информирайте каква ще бъде крайната цена, която ще платите за изтегления от Вас заем.

Може да харесате още...