Внимавайте при покупката по интернет

Внимавайте за неравноправни клаузи при покупката на игри, книги, видеофилми или музика по интернетВнимавайте за неравноправни клаузи при покупката на игри, книги, видеофилми или музика по интернет

Комисия за защита на потребителите участва за поредната година в провеждането на „SWEEP” 2012, като част от координирана кампания на Системата за сътрудничество при защита на потребителите (CPC). Публикуваните резултати от проверките („SWEEP”), извършена в целия ЕС, на уебсайтовете за продажба на игри, книги, видеофилми и музика, които могат да бъдат изтеглени на компютър или на мобилно устройство — съвсем навреме за празниците и сезона на подаръците. Проверката се координира от Европейската Комисия и се извършва едновременно от националните правоприлагащи органи.

Все по-голям процент от европейските граждани купуват цифрово съдържание: през последните 12 месеца средно 79 % от европейските потребители са използвали музикални услуги онлайн, а 60 % — игри онлайн. Според източници от бранша търговският обем на изтеглената музика в ЕС през 2010 г. е възлизал на 677 млн. евро. Игрите за деца, рекламирани като „безплатни“, представляват все по-голям дял от пазара на игрите в ЕС (50 % от всички игри за последните 12 месеца).

Данните сочат, че над 75 % от тези уебсайтове изглежда не спазват правилата за защита на потребителите. Най-тревожен в случая е фактът, че сред целевата публика на тези сайтове има и уязвими потребители, а именно – деца.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите Тонио Борг заяви: „Децата са все по-наясно с технологиите – още от най-ранна възраст те знаят как се изтеглят игри. След като се пристрастят към игрите с даден продукт обаче е трудно да ги спрем. Родителите трябва да внимават – половината от тези игри за изтегляне се рекламират като безплатни, но скоро може да получите главозамайващи сметки за виртуални стоки, необходими за следващите нива на играта. Като цяло публикуваните днес резултати от масовата проверка на ЕС показват, че при повечето от проверените уебсайтове достъпът до основните договорни условия не е лесен. През идните месеци националните органи ще работят за отстраняването на нередностите на тези уебсайтове.“

Националните органи от държавите членки плюс Норвегия и Исландия извършиха проверки на 333 уебсайта, в т.ч. 159сайта, които продават игри по интернет. Органите набелязаха 76 % от всички уебсайтове (254 сайта), които ще бъдат проучени допълнително поради съмнения относно спазването от страна на сайтовете на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите. По-специално става дума за разпоредбите относно рекламата и основната информация за цената и характеристиките на цифровото съдържание, която позволява на потребителите да направят информиран избор1. От проверените 55 сайта, на които се продават игри за деца под 14 г., 71 % (39) изглежда не спазват разпоредбите на ЕС.

Основните проблеми са следните:

  • Неравноправни клаузи: договорните условия трябва да бъдат посочени ясно и да са справедливи.
  • Право на отказ: поради естеството на изтегляните продукти потребителят губи правото си да се откаже от договора, след като изтеглянето е започнало със съгласието на потребителя ( с други думи, изтегленият продукт не може да бъде върнат).
  • Липсваща информация за наименованието и адреса на търговеца: търговците са длъжни да посочват на уебсайта си своето наименование, пощенски и електронен адрес, за да могат потребителите да се свържат с тях в случай на нужда.

Комисия за защита на потребителите извърши 10 проверки на уебсайтове за продажба на игри, книги, видеофилми и музика, които могат да бъдат изтеглени на компютър или на мобилно устройство, в рамките на кампания SWEEP 2012. Не бяха констатирани нарушения на посочената нормативната база.

Националните органи вече започнаха да се свързват с дружествата, като изискват от тях да представят обяснения или да коригират своите уебсайтове. Тези, които не го направят, са заплашени от съдебни мерки, водещи до налагане на глоби или дори закриване на уебсайтовете им. Националните правоприлагащи органи ще представят на Европейската Комисия доклади до есента на 2013 г.

Повече информация:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1320_bg.htm

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/digital_content/index_en.htm#infoGraphic/0/


1 Директивата за продажби от разстояние, Директивата за нелоялни търговски практики, Директивата за електронна търговия и Директивата за неравноправните клаузи в договорите.

Може да харесате още...