Влизане в сила на единадесетото издание на Ницската класификация, версия 2021г

Ницската класификация

Снимка: Picpedia

Нова версия на единадесетото издание на Международната класификация на стоки и услуги с цел регистрация на търговски марки (Ницска класификация) ще влезе в сила на 1 януари 2021 г.

Тази нова версия е достъпна на уебсайта на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), на следния адрес: https://www.wipo.int/classifications/nice/en/

Версията от 2021 г. на единадесетото издание на Ницската класификация за стоки и услуги включва редица промени в сравнение с предходната версия.

Международното бюро на СОИС ще прилага новата версия на единадесетото издание на Ницската класификация за:

– всяка заявка за международна регистрация на търговска марка, получена от Ведомство по произход на или след 1 януари 2021 г.;
– всяка заявка за международна регистрация на търговска марка, получена от Международното бюро на СОИС на или след 1 януари 2021 г., когато споменатата заявка е получена след двумесечния срок, посочен в чл.3(4) на Протокола относно Мадридското споразумение относно международната регистрация на марки.

За всички международни регистрации, за които списъка стоки и услуги е класифициран според версията от 2021 г. на единадесетото издание на Ницската класификация, Международното бюро на СОИС ще вмъкне абревиатурата „NCL (11-2021)“ до списъка със стоки и услуги в уведомленията, изпратени до посочени договарящи страни, удостоверения за регистрация и публикации.

В съответствие с постоянната си практика, Международното бюро на СОИС няма да прекласифицира списъците стоки и услуги в международни регистрации на търговски марки с дата по-ранна от 1 януари 2021 г.

Ницската класификация е система за класифициране на стоки и услуги за целите на подаване на заявки за регистрация на международни търговски марки. Класификацията разпределя стоките в класове от 1 до 34, а услугите — в класове от 35 до 45. Всеки клас е представен от заглавие на класа, което съдържа обща информация за типа стоки или услуги.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...