Властта на интелектуалното право

правоИнтелектуалната собственост и в частност интелектуалното право е позната на човечеството още от Древен Египет със защитата на готварски рецепти, а днес, колкото по-напредва развитието на света, толкова по-напредва и необходимостта от засилена защита в областта.

Най-често продукт на интелектуалната собственост са производни на човешката дейност, продиктувани от творчески подтик, икономическа необходимост или най-просто казано – нематериални блага. Човекът се различава от животното поради наличието на разум, а именно интелектуалната собственост най-точно визуализира плодовете на това преимущество, и именно тук се корени неговата сила. Интелектуалното право, както се разбира от името му, защитава права, уникални за дейността на един отделен индивид (или няколко заедно), което ги превръща и във висша ценност за тази конкретна личност, който е вложил част от своя разум и развитие в изобретяването на нещо ново и неповторимо.

Този клон на правото има своите специфики. Може би най-отличителната черта на интелектуалното право е дългият срок на защита, който според конкретното защитавано право може да варира между 15 и 70 години, но и не само. В глобализиращия се свят, където все повече представители на малък, среден и голям бизнес търсят все по-голям пазар, разпознаваемостта на марката става основно преимущество, което е една от най-преките пътеки към успеха. Индивидуалността днес продава, независимо в коя сфера на пазарната икономика, било то индустриална собственост, лични произведения или търговски стратегии. Интелектуалното право участва в повечето сфери на дейност Именно неговата всеобхватност го прави по-трудно познаваемо от широката маса, и намалява наличието на специалисти, но пък и тук прозира възможността за власт, която носи на малкото експерти, които имат поглед над всички разклонения на интелектуалното право. Но властта, която носи интелектуалното право не е само в познаването му, но и във възможността да се сблъскваш с всички новости, да си част от напредването на света по пътя към патентоването например на следващия вид велосипед или на новата летяща кола.

Нарастването на нарушенията по отношение на интелектуалната собственост, би могло да доведе и до забавяне на развитието на определена област и затова е необходима навременна защита. Значението на интелектуалното право не винаги е свързано само с материално облагодетелстване от тези нематериални блага, но също така и с по-бързото разпространение на новаторска технология, която би могла да спаси животински вид или да подобри сигурността на работния процес, да спести енергия и пр.
Познаването на тънкостите в интелектуалното право предоставя всеобхватни възможности, но както винаги, с голямата власт идват и големите отговорности, и затова никога не трябва да се подценяват последствията, които носи след себе си – без значение положителни или отрицателни.

Автор: Даниела Кирилова

Може да харесате още...