Владимир Йосифов

Владимир ЙосифовГ-н Владимир Йосифов работи в централата на Световната организация за интелектуална собственост в Женева от 1981г. Започва като специалист в отдел „Индустриална собственост”, преминава през отдел „Сътрудничество и помощ за развиващите се страни”, директор е на отдел „Инфраструктурни услуги и иновационна дейност”.

През всички години, които работи в СОИС, г-н Владимир Йосифов неизменно е оказвал помощ на всички български институции и организации, ангажирани с развитието и защитата на интелектуалната собственост. Често е гостувал като лектор на редица семинари, организирани от Патентно ведмоство и БТПП, с което е подпомагал изграждането на модерна и ефективна структура на интелектуалната собственост в България. В лекциите си г-н Йосифов винаги е подчертавал икономическия потенциал на патентите, търговските марки и другите обекти на индустриалната собственост и възможностите, които те предлагат за развитието на малкия и среден бизнес у нас.

Той е един от малкото българи, които са достигнали висок пост в голяма международна организация, благодарение на личните си качества и професионализъм. С цялата си работата и с дейността си г-н Йосифов винаги е издигал престижа на България, на българския изобретател и иноватор. Без неговите лични усилия и професионални контакти много от постиженията на България през последните години в областта на интелектуалната собственост не биха били възможни.

Може да харесате още...