Владимир Йосифов с почетен диплом от УНСС

Владимир Йосифов

Снимка: unwe.bg

Ректорът на УНСС връчи почетен плакет за принос в областта на интелектуалната собственост и иновациите на Владимир Йосифов – един от най-изявените специалисти в областта на интелектуалната собственост и иновациите, внедряване на изобретения и трансфер на технологии, научно-техническа и патентна информация. Официалната церемония се състоя в зала „Тържествена“. На нея присъстваха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов, зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, представители на катедрата и Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер.

Ректорът проф. Димитър Димитров посочи, че анализирайки областта на интелектуалната собственост, дори от гледна точка на сигурността, всички теми свързани с нея, се оказват не само изключително интересни, но и от изключителна важност за развитието на икономиката.

Владимир Йосифов посъветва младите хора, които избират специалността „Интелектуална собственост“, да бъдат уверени в знанията, които университетът ще им предостави.

„Интелектуалната собственост е важна за всички държави, които имат намерение да развиват бъдещата индустрия и бъдещето на една страна. Трябва не само да се познават търговските марки, но преди всичко интелектуалната собственост трябва да бъде част от всяка програма за развитие на страната ни или на дадена индустрия. Когато един млад човек избира да работи в областта на интелектуалната собственост, той се води от няколко елемента. Първо, може би ще направи добра кариера, второ, ще има интересна работа и ще бъде търсен специалист в дадена област. Фирми, които държат на своето развитие, отделят особено значение на защитата на своята интелектуална собственост“.

Източник: УНСС


Г-н Владимир Йосифов е един от носителите на Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост, връчвана ежегодно от IPBulgaria. С цялата си работата и с дейността си г-н Йосифов винаги е издигал престижа на България, на българския изобретател и иноватор. Без неговите лични усилия и професионални контакти много от постиженията на България през последните години в областта на интелектуалната собственост не биха били възможни.

Може да харесате още...