Висшият адвокатски съвет с актуализирани препоръки във връзка с COVID-19

адвокатски съветВисшият адвокатски съвет публикува  актуализирани препоръки във връзка с намаляването на риска от възникване на нови случаи на заразяване и разпространение на коронавирусната инфекция.

Във връзка с работата в канторите препоръките на ВАС са:

Мерки за превенция в адвокатските кантори.

Да не се допуска струпване на хора в помещенията за обслужване на клиентите и да се приемат само лицата, които имат предварително уговорен и записан час за консултация при адвоката или имат спешна и неотложна във времето нужда от правна защита и съдействие. /преценката за лична среща с клиента или дистанционна консултация чрез възможни и използвани електронни средства е отговорност на всеки адвокат, като последната е препоръчителна/.

Да се осигурява препоръчителното разстояние между посетителите, адвоката, сътрудниците и служителите в адвокатската кантора.

Посетителите на адвокатските канторите да бъдат предупреждавани да ползват лични предпазни средства, при наличие на такива.

Да се проветряват и дезинфекцират работните помещения по възможност след всеки отделен клиент; почистване с препарати на всички повърхности – под, мебели, дръжки, електрически ключове и други ползвани средства и материали – телефони, клавиатури и други.

Всеки клиент да бъде приеман в адвокатската кантора, само след напускане на предишния.

При възможност да се ограничат разплащанията в брой.

Адвокатските съвети да проведат с административните ръководители на съдилищатапо местасрещиотносно необходимостта от съдействие за създаване на възможност за размяна на книжа и съобщения със съдилищата по електронен път (вкл. чрез регистрация в ЕПЕП и системата за електронно призоваване). 

Пълния текст на заповедта на Висшия адвокатски съвет, може да намерите ТУК.

Може да харесате още...