Визита на Директора на Швейцарското национално ведомство Гросенбахер в OHIM

Швейцарското национално ведомствоГенералният директор на L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle на Швейцария (швейцарското национално ведомство) се е срещнал с управленския екип на OHIM в Аликанте, като наред с други неща, дискусиите се съсредоточиха върху стратегически инициативи в двете организации и бъдещи възможности за двустранно сътрудничество.

Особен акцент беше поставен върху Втората Национална Експертна програма, като Директор Гросенбахер засегна възможността тя да се разшири и да включи IT експерти, както и експерти, особено имайки предвид настоящото разширение и напредък на IT  системите на Швейцарското ведомство.

Във видео интервю, дадено пред Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM след срещата, г-н Гросенбахер похвали инициативите на организацията за Сътрудничество и Конвергенция, подчертавайки бързия прогрес, постигнат по много проекти, а направи и препратка към по-нататъшно сътрудничество с OHIM.

За повече информация: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии.

Може да харесате още...