Видове изображения на промишлен дизайн

промишлен дизайн1. Форми

Понастоящем, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM приема две форми на изображения: чертежи и снимки; те могат да бъдат черно-бели или цветни.

При липса на законови ограничения OHIM приема всички форми на чертежи, включително чертежи, направени на ръка.

Снимките обикновено се признават от OHIM и са широко използвани, тъй като те са бърз и лесен начин за изобразяване на промишлените дизайни. Снимките, получени чрез цифрови фотоапарати са в .jpeg формат и следователно, могат да бъдат използвани директно при електронното подаване на заявления.

Представянето на даден дизайн може да бъде комбинация от чертежи и снимки. Могат да се включат чертежи, показващи само очертанията на продукта и цветни снимки/чертежи, изобразяващи крайния продукт. Комбинирането на черно-бели с цветни изображения не е разрешено.

Цветове за регистриран европейски дизайн могат да се претендират само директно показвайки ги в изображенията, т.е., като се представят чертежи с цветно мастило или цветни снимки. Когато чертежът е съставен от линии, изписани с черно мастило и от сиви нюанси, счита се, че изображението е черно-бяло.

В чертежите, създадени посредством системи за компютърно проектиране (CAD), цветовете понякога се използват, за да се подчертаят различни части на дизайна. Акцентирането върху отделни части може да се разбере като претендиране на цветове за тях. Това разбиране може да доведе до ограничаване обхвата на закрила за регистрирания промишлен дизайн. Въпреки това, Ведомството за европейски марки и дизайни не се намесва, тъй като нито има причина да го направи, нито правно основание. Отговорността за правилния обхват на закрила остава за заявителя.

2. Стилове

Чертежите и снимките могат да показват дизайните в различни стилове, например, в перспектива, перспективно в разглобен вид, в напречно сечение и др. Заявителят може да комбинира различни стилове; единственото ограничение е, че изображенията на промишления дизайн трябва да са съвместими помежду си, т.е., трябва да показват един и същ (идентичен) дизайн.

Различните стилове изображения, приети от OHIM са описани накратко по-долу.

Ъгъл на изображение

Най-често използваният начин за изобразяване на промишлен дизайн е той да бъде показан от различни аспекти (ъгли), например преден, страничен, горен, долен и/или в перспектива. RCD 001116529-0002 (разработен от Dieter Ramsauer), регистриран за ‘фитинги’ включва пример за изглед в перспектива:

aspect_view

Когато заявителят търси закрила за дизайна на триизмерен продукт, той може да избере да го покаже от някои страни или от всички страни. Очевидно, промишлен дизайн на двуизмерен продукт, като икона например, може да бъде изобразен само отпред.

Частични изображения

Детайли на даден дизайн могат да бъдат показани чрез частични (фрагментарни) изображения, при условие, че са комбинирани с поне едно аспектно изображение, показващо дизайна в неговата цялост.

Частичните изображения са от полза при показването на отделни елементи от комплект изделия. Все пак, първият изглед трябва да показва целия комплект. RCD 002161497-0001 е пример, показващ дизайна на a ‘сервиз за капучино’:

rcd2_clip_image4

По същия начин, дизайнът на комплексен продукт, съставен от различни части, може да бъде представен чрез серия от изображения, като първото показва комплексния продукт изцяло сглобен, а другите показват отделно някои от характерните части. Пример за това е RCD 000238092-0001, регистриран за ‘лампи за таван’ със следните изображения:

rcd2_clip_image010

Частичните изображения са от полза при изобразяването и на дизайна на двуизмерен продукт, като например модел за повърхност, където първото изображение показва цялата повърхност, а частичните изображение някои уголемени детайли, както в RCD 000647920-0069 за ‘платове’:

rcd2_clip_image024

Сечения

Секционните изображения като напречни сечения и граници се различават от аспектните и частичните изображения, тъй като показват аспекти и части на дизайна, които определено не са видими при нормална употреба на продукта, за който е приложим промишленият дизайн. Напречното сечение на даден продукт може да помогне и при илюстрирането на неговите външни (видими) очертания.

Разпоредбите изключват закрилата на невидимите съставни части на сложен продукт. Все пак, показването на характеристики на даден дизайн, които не подлежат на закрила не е основание за възражение срещу регистрацията на дизайна. RCD 001116529-0002 (разработен от Dieter Ramsauer) дава подходящ пример:

rcd2_clip_image032

Перспективни изображения в разглобен вид

Дизайните на сложни/комплексни продукти, състоящи се от различни съставни части могат да бъдат показани посредством перспективни изображения в разглобен вид. Този тип изображения представляват интерес най-вече при регистрирането на европейски дизайни за комплексни продукти с повече от шест съставни части, защото в изображение в разглобен вид, всички отделни части могат да бъдат показани отделно, но в едно изображение. RCD 001116529-0002 (разработен от Dieter Ramsauer) ни дава пример:

rcd2_clip_image034

Моментни снимки (снапшотове)

Снапшотовете се използват, за да покажат дизайна в конкретен момент. Серия от снапшотове може да се използва, за да се възпроизведе анимиран дизайн, например анимирана икона или графичен потребителски интерфейс. Заявителят има правото да номерира изображенията като по този начин укаже последователността, в която те се регистрират и публикуват. Примерът по-долу показва RCD 001158471-0001 (разработен от Stefan Pigur), регистриран за ‘анимирани графични потребителски интерфейси’ със серия от седем изображения, които са регистрирани и публикувани в последователността, посочена от заявителя:

rcd2_clip_image036

Алтернативни позиции

Изображенията с алтернативни позиции са приложими, когато се търси закрила за промишлен дизайн за преобразуващ се продукт, като например разтегателен диван.

Изображенията на алтернативни позиции са подобни на снапшотовете, тъй като показват продукта в различни моменти от времето. Все пак, за разлика от снапшотовете, последователността при изображенията на алтернативни позиции не е от значение.

Пример за промишлен дизайн, показан чрез изображения на алтернативни позиции е RCD 588694-0012 (разработен от Hideki Hino и Yukie Chiba) за ‘мобилни телефони’, както е показано по-долу:

rcd2_clip_image050

Печатни шрифтове

Една заявка за регистрация на европейски дизайн може да се отнася и до печатен шрифт. Представянето на дизайна на даден печатен шрифт трябва да се състои в поредица от всички букви от азбуката, както големи, така и малки, както и всички арабски цифри, заедно с текст от пет реда, изписани с този шрифт, като и буквите, и числата трябва да бъдат в размер 16 от шрифта. Пример за този тип изображения е дизайн на Общността RCD 000130299-0001:

rcd2_clip_image054

Източник: OHIM

Може да харесате още...