Виваком ще бъде първият мобилен оператор в България, който ще намали размера на неустойката

vivacomПостигнат е първи резултат по инициативата на Комисията за защита на потребителите за намаляване размера на неустойките на потребителите по телеком договорите

Виваком ще бъде първият от мобилните оператори в България, който ще намали размера на неустойката при предсрочно прекратяване на договора по желание на потребителя. Промяната е резултат от успешно проведените преговори между телекома и Комисията за защита на потребителите. Съвместната работа за въвеждане на благоприятни за потребителите изменения стартира през месец август 2014 г., след като комисията обърна внимание на всички мобилни оператори за наличие на неравноправна клауза в потребителските договори, предвиждаща необосновано висока неустойка при предсрочно прекратяване. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (Виваком) направи предложение за съществена промяна в политиката си за условията на прекратяване на договорите за електронни съобщителни услуги. В резултат на това, размерът на неустойката при предсрочно прекратяване на договора няма да надвишава три месечни такси по техния стандартен размер, независимо от неговата продължителност (12 или 24 месеца). В тези случаи, ако на абонатите е предоставена отстъпка от цената на абонаментните планове или от пазарната цена на закупени от тях устройства, те ще следва да възстановят и част от стойността на предоставените по договора отстъпки, съответстваща на оставащия срок на договора.

За постигане на горната цел ще е необходима съществена промяна на счетоводната политика и софтуерни програми на телекома за администриране на услугите, поради което промените могат да влязат в сила най-рано на 1 май 2015г. До тази дата, съобразно съществуващите възможности на софтуерната програма и счетоводната отчетност, Виваком ще направи препоръчаните от Комисията за защита на потребителите изменения в общите условия и индивидуалните договори с потребителите, според които максималният размер на неустойките за предсрочно прекратяване ще бъде в размер на шест месечни стандартни абонамента.

В резултат на успешната съвместна инициатива, с предложеното изменение телекомът ще приложи решение, което преодолява неравноправния характер на клаузите за предсрочно прекратяване на договорите по инициатива на потребителя. Одобреното от КЗП изменение не представлява неравноправна клауза по смисъла на Закона за защита на потребителите, тъй като неустойката ще изпълнява присъщите си функции и нейният размер няма да е прекомерен.

За изпълнението на поетите ангажименти Виваком ще стартира незабавна процедура за внасяне на измененията, която ще приключи в най-кратки срокове и при спазване на нормативните изисквания.

След като „Виваком” доброволно измени политиката си и направеното от дружеството предложение бе прието на заседание на КЗП, контролният орган продължава колективните искове относно намаляване размера на неустойките в договорите на останалите оператори. Паралелно с това продължава прегледа на потребителските договори в сектора на електронните съобщителни услуги.

Може да харесате още...