Великобритания – марки, дизайни и патенти след 1 януари 2021г.

дизайни и патенти

От 1 януари 2021 г. в Обединеното кралство влизат в сила промени в законодателството за интелектуална собственост, които да гарантират плавното излизане от системите за интелектуална собственост в ЕС. На своя сайт правителството на страната очерта основните нови разпоредби, свързани с търговски марки, дизайни и патенти.

От 1 януари 2021 г. представителите по ИС в Обединеното кралство няма да могат да представляват клиенти по нови заявки или нови производства в Службата за интелектуална собственост на ЕС (EUIPO). Споразумението за оттегляне обаче гарантира, че представителите по ИС от Обединеното кралство могат да продължат да представляват своите клиенти пред EUIPO в случаите, които не са приключили края на преходния период.

Търговски марки

На 1 януари 2021 г. IPO ще създаде сравнима търговска марка с действие на територията на Обединеното кралство за всяка регистрирана марка на ЕС. Всяка такава търговска марка ще бъде записана в Регистъра на търговските марки на Обединеното кралство и ще има същия правен статут, както ако е била заявена и регистрирана съгласно законодателството на страната. Всяка такава марка бъде напълно независима национална търговска марка, която може да бъде оспорена, преотстъпена, лицензирана или подновена отделно от оригиналната марка на ЕС.

Промишлени дизайни

На 1 януари 2021 г. IPO ще създаде пререгистриран промишлен дизайн за всеки регистриран дизайн на Общността. Пререгистрираните дизайни ще бъдат записани в Регистъра на дизайните в Обединеното кралство. Дизайните ще имат същия правен статут, както ако са били заявени и регистрирани съгласно законодателството на страната. Пререгистрираните промишлени дизайни ще бъдат напълно независими и ще могат да бъдат оспорвани, преотстъпвани, лицензирани и подновявани отделно от съответния дизайн на Общността.

Международни дизайни

Международни дизайни, включващи ЕС, ще продължат да имат защита във Великобритания при условията на Споразумението за оттегляне. От 1 януари 2021 г. Ведомството за интелектуална собственост на Великобритания ще създаде пререгистриран национален дизайн за всеки международен дизайн (ЕС), който е защитен в края на преходния период. Когато е заявен международен дизайн, посочващ ЕС, но все още не е получил закрила, притежателят ще има срок от девет месеца да кандидатства за същото право като дизайн на Обединеното кралство.

Патенти

Тъй като Европейското патентно ведомство не е агенция на ЕС, напускането на ЕС не засяга настоящата европейска патентна система. Съществуващите европейски патенти, покриващи Обединеното кралство, също не са засегнати.

В отделна статия ще представим на вниманието ви предстоящите промени по отношение на авторски права, географски означения и гранични мерки.

Може да харесате още...